منوی دسته بندی

آشنایی با مونته سوری

جامعه پذیری در مونته سوری

شناخت تربيت، الگو ها و روش های آن یکی از حوزه های مهم شناخت فرهنگ یک جامعه می باشد. الگو های تربيتی در ساختن افراد کارآمد و یا بر عکس…

چرا آموزش مونته سوری را انتخاب کنیم؟

دریابید که زندگی فرزند شما چگونه می تواند به وسیله ی آموزشهای مونته سوری تغییر کند.همه والدین امیدوارند که بهترین برنامه آموزشی را برای فرزندان خود پیدا کنند. آنها تأثیر…

مونته سوری چیست ؟

مونته سوری یک روش آموزشی است که بر اساس فعالیت خودگردان، یادگیری با استفاده از دست و بازی مشارکتی است. در کلاس های مونته سوری، کودکان در انتخاب خود خلاقیت…

آشنایی با دوره ی مونته سوری

آرزوی هر خانواده ای داشتن کودکی شاد، مستقل، اجتماعی و عاطفی است.کودکی که بتواند با تمام حواس پنجگانه اش با دنیای اطراف ارتباط برقرار کند، خوب ببیند، بشنود، لمس کند،…