منوی دسته بندی

مقالات مونته سوری

جامعه پذیری در مونته سوری

شناخت تربيت، الگو ها و روش های آن یکی از حوزه های مهم شناخت فرهنگ یک جامعه می باشد. الگو های تربيتی در ساختن افراد کارآمد و یا بر عکس…

آشنایی با دوره ی مونته سوری

آرزوی هر خانواده ای داشتن کودکی شاد، مستقل، اجتماعی و عاطفی است.کودکی که بتواند با تمام حواس پنجگانه اش با دنیای اطراف ارتباط برقرار کند، خوب ببیند، بشنود، لمس کند،…