منوی دسته بندی

تازه چخبر !!

افسانه اُخسی

افسانه اُخسی
قصه گو : اعظم قاسمی
رده سنی : 7 تا 12 سال

کارگاه مغز کودک من

کارگاه مغز کودک من
سلول های مغز کودک ، آسیب ها و اختلالات . اثرات بازی ، قصه
مربی : فرناز قائلی
زمان : 14 دی ماه 1401

کارگاه نمایش خلاق

نمایش چیست ؟
نمایش در زندگی چه تاثیری دارد ؟
شناخت ویژگی های حرکتی در نمایش
پرورش مهارت های اجتماعی و قوه ی خلاقه

کارگاه نمایش خونه

کارگاه نمایش خونه
پرورش خلاقیت و خیال از طریق نمایش
شناخت احساسات و بروز آنها
پرورش گفتار ، زبان و کلام
تسهیل گر : سمانه دانشور