منوی دسته بندی

دوره های دپارتمان قصه

قصه گویی و نمایش خلاق

گروه سنی : 4 تا 6 سال
روزهای برگزاری دوره :
سه شنبه
ساعت 14:30 – 15:30
——–
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام دوره آموزشی وارد صفحه شوید

شاهنامه

گروه سنی : 4 تا 6 سال
روزهای برگزاری دوره :
سشنبه
ساعت 14:30 – 17:30
——–
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام دوره آموزشی وارد صفحه شوید

فن بیان

گروه سنی : 4 تا 8 سال
روزهای برگزاری دوره :
شنبه
ساعت 14:30 – 17:30
——–
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام دوره آموزشی وارد صفحه شوید

داستان نویسی

گروه سنی : 8 تا 12 سال
روزهای برگزاری دوره :
شنبه
ساعت 18:30 – 17:30
——–
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام دوره آموزشی وارد صفحه شوید

پک سور و سات ادبی

گروه سنی : 6 تا 8 سال
روزهای برگزاری دوره :
یکشنبه و سه شنبه ها
ساعت 18:30 – 17:30
——–
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام دوره آموزشی وارد صفحه شوید

پک ادبی شادی های کودکانه

گروه سنی : 4 تا 6 سال
روزهای برگزاری دوره :
یکشنبه و سه شنبه ها
ساعت 17:30 – 16:30
——–
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام دوره آموزشی وارد صفحه شوید