منوی دسته بندی

درباره ما

تاریخچه

همه ما در فصلی از زندگی با قصه ها آشنا شدیم.ردپای این قصه ها همچنان برای ما شنیده می شود و گاهی گفته می شود.این گفت وشنود ها باعث دریافت آموخته ها و پیدایش لذت های پیدا و پنهان در زندگی ما گردیدند.موسس این مجموعه، قصه را هچون گوهری ناب یافتند و آن را محور فعالیت های این مجموعه قرار دادند.

این مجموعه برگزار کننده ی فعالیتهای فرهنگی ،هنری و آموزشی گوناگونی است.در دسته بندی این فعالیتها می توان از کلاسهای ترمیک ،کارگاههای کوتاه مدت و همچنین برگزاری جشنها و رویدادهای مختلف برای عموم مردم نام برد.

ما به عنوان مجموعه ای پیشرو در صنعت آموزش و سرگرمی همواره برای خود مسئولیت اجتماعی و مدنی در نظر گرفته ایم.سعی ما بر این است که همه ی فعالیتهای خود را با شعار شاد،پرامید و توانمند باشیم،همگام سازیم.

 ماموریت

زندگی قصه ایست شنیدنی.ما برآن شدیم این قصه را در مسیر رشد انسان با نگاهی نو جاری سازیم و آرامش و لذت را در صنعت آموزش و سرگرمی گسترش دهیم.

چشم انداز

رویای ما ساختن ایرانی دوست داشتنی به وسیله ی انسان های شاد،پرامید و توانمند است.