منوی دسته بندی

معرفی دپارتمان قصه

دپارتمان قصه یکی از دپارتمان های اصلی موسسه سرزمین قصه های کهن است. گروه مخاطب این دپارتمان خردسالان، کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان می باشد. قصه با تعریف وسیعی در تمامی فعالیت های دپارتمان وجود دارد. رسالت دپارتمان زنده کردن قصه ها(قصه های کهن ،مدرن، قصه های کسب و کار و زندگی ) و جاری کردن آن در زندگی امروز است.
این دپارتمان شامل:
بخش اداری
بخش آموزش
شامل آموزش تمامی گروه های سنی به شکل کلاس و کارگاه (حضوری و آنلاین)
بخش های تخصصی قصه
جشن ها، جشنواره و فراخوان ها ، فعالیت های داوطلبانه ، چاپ و انتشار آثار مربوط به قصه، اپلیکیشن و ضبط قصه ، اردوها و سفرها،جمع آوری قصه ها، پژوهش و …
می باشد.