منوی دسته بندی

معرفی دپارتمان آموزش

دپارتمان آموزش پایه و اساس هر سیستم ، بخش آموزش و پرورش آن است. روش آموزشی سرزمین قصه های کهن با استفاده از متد های روز دنیا و تحقیق و پژوهش ،به روز می شود و با دانش جدید جلو می رود.
در این بخش روش مونته سوری بسیار کمک کننده است اما روش خود سرزمینروشی بر پایه ی قصه متدی تازه است که با تجربه ی ما می تواند درهای جدیدی به روی توانمندی و شادی کودکان امروز برای داشتن جهان روسن آینده باز کند.

این دپارتمان شامل:
بخش اداری
بخش آموزش
بخش تحقیقات
دارد.
آموزش بزرگسالان از جمله مربیان، والدین، شرکت کنندگان آزاد، آموزش خردسالان، کودک و نوجوانان