برنامه کلاس ها

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

قصه گویی و نمایش خلاق – ساعت 16

پک دس دسی –  ساعت 16:15

پک قلقلی(ترم1) – ساعت 16:15
قصه گویی و نمایش خلاق – ساعت 17

بازی های ریتمیک (ترم 1) – ساعت 18

پک قلقلی (ترم 1) – ساعت 17:15
ریتم و گیم – ساعت 16 الی 17

بازی های ریتمیک (ترم 1) – ساعت 18

قصه گویی و نمایش خلاق – ساعت 17

بازی های ریتمیک (ترم 1) – ساعت 18

ریتم و گیم – ساعت 16 الی 17
پک قلقلی (ترم 1) – ساعت 17:15
قصه گویی و نمایش خلاق – ساعت 17
پیمایش به بالا

عضویت در خبرنامه سرزمین قصه‌های کهن

با عضویت در خبرنامه سرزمین من از تخفیفات یا شروع دوره های جدید با خبر خواهید شد.

ثبت نام مونته سوری آغاز شد!

جهت ثبت نام شما میتوانید از طریق تکمیل فرم زیر اقدام نمایید.